Fotocatàlisis oxidativa avançada

M3E2, SL. Distribuïdor exclusiu per a Catalunya de la Tecnologia de Fotocatàlisis Oxidativa Avançada, per a la prevenció de Legionel·la i tractaments de desinfecció.
Aquesta tecnologia revolucionària permet tractar petits i grans volums d'aigua sense necessitat de producte químic i amb un cost energètic mínim, superant els grans hàndicaps amb els quals es topen altres sistemes alternatius: fàcil d'instal·lar, preu econòmic, sota cost de manteniment, tecnologia no condicionada pel pH de l'aigua, ni la turbidesa, etc.

M3E2, SL aposta per la innovació i signa un contracte en exclusiva per a Catalunya amb l'empresa AMBIENTCARE per a la distribució dels equips de Fotocatàlisis Oxidativa Avançada (AOP de les seves sigles en anglès: Advanced Oxidation Photocatalysis), també coneguda com Fotocatàlisis Heterogènia.
Les aplicacions de la AOP van des de la prevenció de Legionel·la en torres de refrigeració i circuits d'aigua, fins al tractament d'aigües per a la indústria alimentària, tractament de l'aigua de piscines, destrucció de matèria orgànica en tractaments de depuració, etc.

En un estudi realizat per AMBIENTCARE (Veure estudi) a les torres de refrigeració de l'Hospital Universitari La Fe de València, es va reduir el nivell de bacteris aerobis totals per sota de 10.000 UFC/ml en el 100% de les mostres estudiades i en un 90% per sota de les 1.000 UFC/ml
Així, M3E2, SL posa a la disposició dels seus clients un sistema per garantir la seguretat de qualsevol torre de refrigeració i altres instal·lacions amb el risc de proliferació i disseminació de Legionel·la.