Seguretat alimentària

higiene_alimentaria

La seguretat alimentària és un component imprescindible en la producció i elaboració de productes alimentaris. L'aparició de nous sistemes productius, els canvis constants en la legislació i el coneixement de nous perills fa necessari que les empreses alimentàries revisin constantment els seus procediments per estar al dia i treballar segons estableix la llei.

Els nostres serveis consisteixen en:


  • Assessoria per a l'elaboració i implantació de sistemes d'autocontrol, seguiment de la legislació vigent, etiquetatge de productes, disseny sanitari d'instal • lacions per a la producció d'aliments, etc.
  • Formació i capacitació de manipuladors d'aliments
  • Implantació i seguiment de plans integrals de control de plagues