Assessoria

control de plaguesEl gran nombre d'elements que poden afectar la innocuïtat, qualitat i compliment dels requeriments de mercat dels productes alimentaris fa que moltes vegades sigui imprescindible la intervenció de professionals en higiene alimentària.

Des de M3E2 SL, posem a la seva disposició els nostres coneixements i experiència per assegurar la qualitat i innocuïtat dels productes que la seva empresa pugui elaborar.

Els oferim:

  • Realització d'informes Higiènic sanitaris d'instal lacions i processos.
  • Realització de tràmits davant l'administració.
  • Implantació de sistemes que assegurin la innocuïtat dels aliments basats en l'Anàlisi de Riscos i Punts de Control Crític (APPCC).
  • Auditories internes ii manteniment dels diferents sistemes de seguretat.
  • Disseny d'instal·lacions (noves instal·lacions, disseny de cuines, remodelacions, ...)
  • Assessorament en qualsevol tema relacionat amb la higiene i seguretat alimentària. Assessorament per a la certificació en sistemes d'assegurament de seguretat alimentària (BRC, IFS, ISO 22000, GMP +, etc ...)
  • Valoracions nutricionals de menús i cartes