Control de plagues

llibres registre control plaquesEl control de plagues és un element clau per a la seguretat alimentària i la salut pública. Aquests controls s'han de fer des d'una vessant tècnica que analitzi les plagues més probables, els condicionants de l'entorn que puguin afavorir la seva proliferació i les condicions ambientals i de les instal.lacions que puguin fer que les plagues puguin representar un problema a les seves instal.lacions.
 En M3E2 S.L. d'acord amb una filosofia del control integrat i amb la legislació vigent, contemplem els elements que hem comentat per a l'elaboració i implantació dels nostres plans, perquè un bon servei va més enllà de l'aplicació sistemàtica de productes químics a les seves instal.lacions.