Servei analític aigües

 

Un bon control microbiològic i fisicoquímic de l'aigua i una correcta interpretació dels resultats permet garantir la seguretat, el bon estat higiènic i de manteniment de les instal.lacions.

Analítiques realitzades:

  • Legionella pneumophila
  • Estudis fisicoquímics complets
  • Anàlisi d'aigües residuals i residus
  • Potabilitat segons el Reial Decret 140/2003
  • Anàlisi de piscines segons RD. 95/2000
  • Metalls
  • Anàlisi d'aigua i pous