Prevenció de la Legionel.la

prevencion_legionelaÉs àmpliament conegut que la Legionel.la és causant de brots associats a torres de refrigeració. No obstant això, en tractar de casos aïllats, els contagis provocats per circuits d'aigua de consum humà passen més desapercebuts.
 
Per abordar la problemàtica de la Legionel.la, és important dimensionar bé l'assumpte. No és bo caure en l'alarma, però és pitjor caure en la relaxació. Les administracions públiques estrenyen el control sobre les instal.lacions de risc i, un cop controlades les torres de refrigeració, el següent objectiu és vigilar els circuits d'aigua, en ser el segon tipus d'instal • lacions amb més brots de legionel.losi.
 
En M3E2, SL. tenim com a objectiu, oferir un servei de prevenció de Legionel ajustat a les necessitats de cada client. Aconseguir que els nostres clients comprenguin el risc de les seves instal.lacions, sense caure en l'alarmisme i actuant d'acord amb la realitat de les seves instal.lacions és clau per a l'èxit del nostre servei.
 
M3E2, SL és una empresa inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis plaguicides: Subclau: tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel.losi.

Veure document informatiu elaborat per M3E2